Dentally Yours: uw mondhygiënist in Rotterdam!

De website voorziet u van veel informatie over mondhygiëne en
welke belangrijke bijdrage een mondhygiënist voor u kan hebben.

Tot ziens in mijn praktijk!Afspraak maken / annuleren

De praktijk is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur. U kunt eventueel ook een bericht achterlaten op de voicemail of een e-mail sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Online afspraak maken of controleren

inloggen bestaande patienten

inloggen NIEUWE patienten

Wanneer het annuleren van een afspraak door omstandigheden onvermijdelijk is, dient dit zo spoedig mogelijk en minimaal 48 uur van tevoren te worden doorgegeven (zon- en feestdagen niet meegerekend).
Indien dit niet het geval is wordt 65 euro voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Bij afwezigheid zonder bericht wordt de totale behandeltijd in rekening gebracht!

                                 

Dentally Yours | Lisette Mouwen Tel    010 - 24 40 177
Gedempte Zalmhaven 989  
3011 BT Rotterdam info@dentallyyours.nl

 

Samenvatting uit tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2018 t.b.v. mondhygi�nist

De tarieven zijn een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2018.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa, dan wel naar de website van de NVM.

Het berekenen van de kosten van een samengestelde behandeling bestaat uit het combineren van prestatiecodes. De optelsom van de tarieven die aan de prestatiecodes zijn toegekend, vormt de prijs van de behandeling. Voor behandelingen die meer dan € 150,- kosten, maken wij eerst een prijsopgave.

Preventieve zorg

M01
Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten
€ 12,39
M02
Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten
€ 12,39
M03
Gebitsreiniging, per 5 minuten
€ 12,39
M05
Beslijpen en/of behandelen melkelement
€ 24,87
M32
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
€ 16,58
M10
Fluoridebehandeling, methode I
€ 27,63
M20
Fluoridebehandeling, methode II
€ 22,10
M61
Mondbeschermer
€ 24,87

Verdoving

A15
Oppervlakte verdoving
€ 7,18
A10
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
€ 13,81

Tandvleesbehandelingen

T11
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
€ 146,43
T12
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
€ 160,25
T22
Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element
€ 22,10
T31
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
€ 85,65
T32
Herbeoordeling met parodontiumstatus
€ 99,46
T33
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
€ 43,03
T41
Beperkt consult parodontale nazorg
€ 58,02
T42
Consult parodontale nazorg
€ 83,99
T43
uitgebreid consult parodontale nazorg
€ 111,82
T44
Complex consult parodontale nazorg
€ 148,64
T60
Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
€ 146,43
T61
Evaltuatie-onderzoek met parodontiumstatus
€ 160,25

Diversen

T91  Pocketregistratie 
€ 33,15
T92  Parodontiumregistratie 
€ 66,31
T93  Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling 
€ 38,68
T94  Behandeling tandvleesabces 
€ 74,60
T57  Toepassing lokaal medicament 
€ 59,68
T95  (Draad)Spalk
€ 22,10

Nazorg implantologie

J60  Specifiek consult nazorg implantologie 
€ 51,84
J61  Uitgebreid consult nazorg implantologie 
€ 84,83

Uurtarieven

U05  Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 
€ 14,47
U20  Second opinion verricht door de Stichting TIP 
€ 180,95

 

Op basis van onderstaande criteria kan per hoofdcategorie worden afgeweken van de standaard tarieven:
Zorgzwaarte (hiermee worden die gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in de praktijk)
Andere reden:

1) uitzonderlijke tijdrovende behandelingen
2) lichamelijke en of verstandelijk beperking
3) angstig tot extreem angstig

Bereikbaarheid

 

Met het openbaar vervoer:


De praktijk aan de Gedempte Zalmhaven is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer:

 • Vanaf Centraal Station Rotterdam neemt u tram 7 (richting Willemsplein)
 • of tram 8 (richting Spangen)
 • of tram 25 (richting Carnisselande)
 • of de metro naar Station Leuvehaven

 


Met de auto


vanaf de A12, A13 en A16

 • Afslag 25 richting Centrum / Capelle a/d IJssel
 • U vervolgt uw richting naar het Centrum
 • Alsmaar rechtdoor over de Maasboulevard en de Boompjes
 • Langs Erasmusbrug (links) en dan bij de stoplichten linksaf , de Scheepstimmermanlaan in.
 • Vervolgens gaat u de eerste straat linksaf naar de Gedempte Zalmhaven


vanaf Rotterdam Zuid of West

 • Over de Westzeedijk richting het Centrum
 • Nadat u het Erasmus MC en de Kunsthal bent gepasseerd gaat u rechtsaf bij de stoplichten,
  de Scheepstimmermanlaan in.
 • Vervolgens gaat u de eerste straat linksaf naar de Gedempte Zalmhaven

Parkeren op straat: maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 23.00 (€ 0,50 per 9 min / € 3,33 per uur)

Parkeergarage Erasmusbrug / Willemsplein 1: maandag t/m zondag van 6.00 tot 22.00 (€ 2,73 per uur)

Privacyverklaring

1. Algemene overwegingen
Dentally Yours hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.
Dentally Yours handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit betekent dat wij in ieder geval betekent:

 • persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd.
 • alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacy verklaring.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt (bijvoorbeeld: Famed als factoringmaatschappij), dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
 • op de hoogte zijn van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteren en patiënten hierover informeren.

Dentally Yours is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten.


2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens
Dentally Yours verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als patiënt en het uitvoeren van behandelingen binnen die behandelrelatie. Daar hoort ook het declareren bij zorgverzekeraars bij, eventueel via factoringmaatschappijen.
 • Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet elke praktijk een Veilig Incident Melden systeem te hebben. Daarbij worden incidenten door medewerkers gemeld, om de kwaliteit van zorg te verbeteren en te waarborgen. Dit vindt op anonieme basis plaats, tenzij zich risico’s voor u als patiënt hebben voorgedaan. In dat geval wordt de patiënt hierover ingelicht.

Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst heeft de praktijk de volgende (bijzondere) persoonsgegevens nodig:

 

Persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens

NAW gegevens

Medische gegevens medicatiegebruik

Telefoonnummer

Medische gegevens gezondheid

E-mailadres

BSN nummer

Geslacht

 

Burgerlijke staat

 

Verzekeringsgegevens

 

 

In de rechterkolom staan de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens van meer gevoelige aard, maar zonder deze persoonsgegevens kan de behandelovereenkomst niet worden uitgevoerd.
Wanneer de toestemming tot het verwerken van de bijzondere persoonsgegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, kan de behandelovereenkomst niet tot stand komen. Patiënten kunnen in dit geval niet worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN-nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en corresponderen met onder meer verzekeraars. Het inlichten van de zorgverlener over de medische geschiedenis van een patiënt is een wettelijke verplichting. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en een daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.
Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten
Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt Dentally Yours alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Wanneer de toestemming tot het verwerken van de bijzondere persoonsgegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, kan de behandelovereenkomst niet tot stand komen. Patiënten kunnen in dit geval niet worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN-nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en corresponderen met onder meer verzekeraars. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en een daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen
Alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt. Andere partijen met wie Dentally Yours verwerkersovereenkomsten heeft gesloten zijn:

 • softwareleverancier patiëntenadministratie
 • websitebouwer
 • office softwareleverancier
 • factoringmaatschappij (Famed)
 • Vecozo

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als patiënt te waarborgen.
Dentally Yours verstrekt geen persoonsgegevens aan anderen partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt.
Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt Dentally Yours alleen persoonsgegevens als de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

4. Bewaartermijn

Dentally Yours bewaart patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving nog gedurende 15 jaar in overeenstemming met art. 7: 454 BW Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Een patiënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. Dentally Yours vernietigt het dossier binnen drie maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patiënt, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bv volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure).
Andere persoonsgegevens ten behoeve van de praktijkvoering, zoals NAW-gegevens ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven en het klantenbestand, worden bewaard gedurende uw inschrijving als patiënt in de praktijk.

 

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Dentally Yours heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

 • Dentally Yours werkt met een patiënten softwaresysteem, waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s.
 • De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel.
 • De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel.
 • Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk. 
 • Bij mobiel inloggen en werken vanuit huis wordt veilig gewerkt.
 • Binnen het patiëntensysteem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan BSN.
 • Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.
 • Niet actuele patiëntgegevens worden in overeenstemming met de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden.
 • Medewerkers van Dentally Yours hanteren een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij het verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd.
 • Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig plaats. E-mailverkeer tussen collega’s en tussen de praktijk en patiënten is beveiligd.
 • Dentally Yours werkt conform het NVM Protocol meldplicht datalekken.
 • Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de praktijk is een regelmatig terugkerend agendapunt tijdens werkoverleg.
 • Medewerkers van Dentally Yours hebben kennis van de rechten van de patiënt, werken met het NVM document veelgestelde vragen privacy en ‘patiëntenrechten’.

6. Rechten van u als patiënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast hebt u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het patiëntendossier. Hiervoor vragen wij u wel om uzelf te legitimeren.
Ten aanzien van uw recht op vernietiging van uw patiëntendossier is van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is omdat gebrek aan medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patiënt niet kan worden gegarandeerd.
U hebt tot slot het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.

 

7. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Dentally Yours en proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

 

*Aan dit informatiedocument kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel met heel veel zorg samengesteld, is NVM-mondhygiënisten niet aansprakelijk voor de juistheid, actualiteit en het gebruik door anderen van dit document.